Veldtoezicht

De aan de leden van de WBE Tielerwaard West toevertrouwde jachtvelden (landbouwgrond, bos en water) en de daarin aanwezige flora en fauna hebben behoefte aan bescherming. Daarom is in het werkgebied van de WBE Tielerwaard West een volledig Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) werkzaam.

Deze BOA spreekt het publiek aan op incorrect gedrag en treedt waar nodig handhavend op. Zo treedt hij bijvoorbeeld op tegen wildstroperij, loslopende honden, overlast door fiets- en motorcrossers, illegale vuilstortingen en andere verdachte zaken. Onze BOA heeft de bevoegdheid om een proces-verbaal op te maken en werkt nauw samen met de politie, BOA's uit andere WBE's en overige belanghebbenden in het buitengebied (WBE-leden, grondeigenaren, overheden, enz.). 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.